Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

ul. Klasztorna 9, 47-420 Kuźnia Raciborska

 

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest instytucją Gminy Kuźnia Raciborska wpisanej do Księgi Rejestrowej Nr 1 poz.1

Miejski Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej kieruje dyrektor , który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Placówka opracowuje plan swojej działalności i harmonogram imprez. Swoją działalność prowadzi na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez dyrektora, który odpowiada za właściwą realizację zadań jednostki oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowych- rzeczowych.

Miejskim Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźnia Raciborskiej realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Jego celem jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną a także organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy i rekreacji.

 1. Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji należą:
 • upowszechnianie kultury w środowisku mieszkańców Gminy,
 • rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy
 • promocja Gminy, w tym promowanie najwartościowszych utworów, dokonań artystycznych lokalnych twórców kultury, zespołów artystycznych i inicjatyw kulturalnych oraz dziedzictwa kulturalnego, walorów przyrodniczych , rekreacyjnych, sportowych i innych istniejących na terenie Gminy ,
 • wypracowanie lokalnych ofert kulturalnych i prezentacja ich szerokiemu gronu odbiorców,
 • aktywizacja społeczeństwa osób starszych poprzez prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
 • koordynacja działań placówek kultury z terenu Gminy oraz amatorskiego ruchu kulturalnego
 • koordynacja Kalendarza Imprez Gminy,

Ponadto wykonują zadania:

 • edukacja kulturalna i zdrowotna w zakresie zdrowego stylu życia,
 • organizacja czasu wolnego dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • organizacja działalności w dziedzinie sportu , rekreacji, turystyki oraz tworzenie odpowiednich warunków materialnych i technicznych dla ich rozwoju.

Po za głównymi zadaniami  MOKSiR wykonuje również :

 • usługi kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne,
 • opracowanie projektów planów i programów rozwoju życia kulturalnego, sportowego, rekreacyjnego, i turystycznego w Gminie oraz koordynowanie i nadzorowanie ich  realizacji,
 • inspirowanie, organizowanie i nadzorowanie imprez i akcji kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, przeglądów i festiwali na terenie Gminy i poza nią
 • wnioskowanie o nagrody wyróżnienia i odznaczenia dla działaczy kultury i kultury fizycznej,
 •  przyznawanie nagród w dziedzinie kultury i sportu,
 • prowadzenie dokumentacji Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
 • promocję i reklamę,
 • świadczy usługi , reklamowe,  nagłośnieniowe i studyjne

 

 1. MOKSiR wykonuje także  zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej poleconej przez Organizatora.

MOKSiR współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną , stowarzyszeniami

Informacje

Liczba wyświetleń: 20
Utworzono dnia: 05.07.2021

Historia publikacji

 • 05.07.2021 08:19, Administrator
  Edycja strony: Przedmiot działania i kompetencje
 • 05.07.2021 08:19, Administrator
  Dodanie strony: Przedmiot działania i kompetencje